Általános felhasználási feltételek

Bevezetés

 1. A jelen Általános felhasználási feltételek (továbbiakban: „Részvételi feltételek“) szabályozzák az Mcsemege alkalmazásban (a továbbiakban: „Szolgáltatás“) történő részvételt.
 2. A Szolgáltatás üzemeltetője a Budaconsum Kft. (székhely: 1025 Budapest,
  Csatárka út 58., cégjegyzékszám: 01-09-064132, adószám: 10274019-2-41,
  képviseli: Gyelán Zsolt ügyvezető, e-mail cím: info@mcsemege.hu, tel.:
  30/336-1745, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton
  elérhető az adatkezelő székhelyén, elektronikusan az
  info@adatvedelmiauditor.hu címen, továbbiakban: „Üzemeltető”).
 3. A Szolgáltatás olyan fogyasztók (a továbbiakban: „Felhasználók”) felé irányul,
  akik az Mcsemege alkalmazást (a továbbiakban: „Alkalmazás”) használják. A
  Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók árengedményeket tartalmazó
  kuponokhoz és a vásárlást segítő információkhoz férjenek hozzá.
 4. A Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés az Alkalmazás letöltésével és
  telepítésével jön létre az Üzemeltető és a Felhasználó között.

Részvételi feltételek

 1. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Felhasználó, mint a Ptk. 8:1
  § 3. pont szerinti fogyasztó, betöltötte a 18. életévét.
 2. Ahhoz, hogy valaki a Szolgáltatást igénybe tudja venni szükséges továbbá az,
  hogy letöltse az Mcsemege alkalmazást az eszköze szerinti
  alkalmazásáruházból (pl. Play Áruház) és azt telepítse, majd elindítsa.
 3. Ennek megfelelően a részvétel feltétele a megfelelő, így például (az
  üzemeléshez) kellő töltöttséggel, (kupon kódjának kiolvasásához) megfelelő
  fényerővel rendelkező, és megfelelően funkcionáló információtechnológiai
  eszköz, a telepített alkalmazásáruház, valamint internet kapcsolat az
  Alkalmazás letöltéshez, telepítéséhez. Ezeket a feltételeket a Felhasználónak
  kell biztosítania. Előfordulhat, hogy bizonyos információtechnológiai eszközök
  esetében technikai okokból nem elérhető az Alkalmazás, ilyen esetben a
  Szolgáltatást arról az eszközről igénybe venni nem lehet.
 4. A Szolgáltatás igénybevétele, a mindenkor aktuális kuponok letöltése
  adatátvitelt feltételez. Az adatátvitel terjedelme és gyakorisága a Szolgáltatás
  igénybevételének jellegétől és terjedelmétől függ. Az internetkapcsolat
  felhasználói oldalon történő megléte és fenntartása nem része a
  Szolgáltatásnak. Ez kizárólag a résztvevő és az internetszolgáltatója közötti
  szerződés tárgya.
 5. A Szolgáltatáshoz nem szükséges regisztrálni, fiókot létrehozni, a
  Felhasználónak nem kell személyes adatokkal magát azonosítania, a
  Felhasználó nem kap vásárlói azonosítót sem.
 6. A Szolgáltatásban történő részvétel önkéntes és ingyenes.
 7. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatást önkéntesen és térítésmentesen biztosítja
  az Üzemeltető, ezért az Alkalmazásban mindenkor elérhető kuponok száma,
  tárgyai, a vonatkozó árengedmények változhatnak, illetve Üzemeltető jogosult
  a kuponok nyújtását, beváltását átmenetileg vagy véglegesen felfüggeszteni.

A Szolgáltatás tárgyai

 1. A Felhasználók az alkalmazásban aktuálisan megtalálható kupon pénztárnál
  történő bemutatásával a kuponnak megfelelő termékre a kupon szerinti
  árengedményt megkapják, az a fizetendő végösszegből jóváíródik.
 2. A kupont kizárólag akkor veszi figyelembe a rendszer a fizetési folyamat
  során, ha a kupont a pénztáros beolvasással digitálisan érvényesítette.
 3. A Szolgáltatásnak nem tárgyai a Felhasználók személyes adatai, azokat az
  Üzemeltető nem kezeli, így nem kerül rögzítésre a Felhasználó által
  felkeresett üzlet, a Felhasználó által megvásárolt termékek típusa,
  mennyisége, ára, a Felhasználó által beváltott kuponok, stb. Az Üzemeltető
  ilyen adatokat nem gyűjt és ebből fakadóan nem használ fel adatokat
  Felhasználók személyes jellemzőinek, preferenciáinak értékelésére,
  elemzésére vagy előrejelzésére, tehát Üzemeltető sem profilalkotást, sem
  pedig adatkezelést nem végez.
 4. A Szolgáltatásnak nem tárgya és nem célja a Felhasználók számára
  személyre szabott információk, például személyre szabott ajánlatok és
  kedvezmények biztosítása.
 5. Felhasználók a Szolgáltatás használata közben értesülhetnek a vásárlást
  befolyásoló információkról, például nyilvántartási időről vagy annak
  változásáról, jogszabályi előírásokról, hatósági áras termékekről, stb.
 6. Felhasználók push üzenetben értesülhetnek arról, ha új kupon került az
  Alkalmazásba, ez az értesítési mód kikapcsolható.

Felhasználó kötelezettségei

 1. Az Alkalmazás letöltése, telepítése, használata során az adatátvitellel
  kapcsolatban keletkező költségeket a Felhasználó viseli.
 2. Felhasználó köteles az információtechnológiai eszközt folyamatosan
  megfelelő állapotban tartani, az e kötelezettség elmulasztásából fakadó
  károkat maga viseli. Az alkalmazás manipulált eszközökön (pl. jail- break,
  rooting) történő igénybevétele nem megengedett.

Elállás

 1. Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni ettől a szerződéstől és nem
  használni tovább az Alkalmazást. Az elállási határidő a szerződés
  megkötésének, tehát az Alkalmazás telepítésének napjától számított 14 nap.
 2. Felhasználó az elállás jogát az Alkalmazás eltávolításával gyakorolhatja.

Felelősség

 1. Üzemeltető korlátlan felelősséget vállal a Szolgáltatás nyújtása során
  szándékosan, vagy súlyosan gondatlan magatartásból, működésből fakadó
  károkért.
 2. Enyhe gondatlanság esetén csak lényeges szerződéses kötelezettség
  megsértése esetén vállal az Üzemeltető felelősséget. A lényeges szerződéses
  kötelezettség ebben az értelemben olyan kötelezettség, amelynek teljesítése
  egyáltalán lehetővé teszi a szerződés teljesítését, és amelynek teljesítésében
  a szerződő fél joggal bízhat. Ebben az esetben a felelősség a szerződéskötés
  időpontjában jellemző és előrelátható kárra korlátozódik.

Zárórendelkezések

 1. Az Európai Bizottság a vitarendezéshez egy online portált biztosít a
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon. Azonban nem vagyunk
  kötelesek részt venni a vitarendezési eljárásban a fogyasztói választottbírói
  testület előtt.
Verzió: 2023. június, 1.